LIVE STREAM ADS

Header Ads

BMG BLOG: TAARIFA KWA UMMA

Yaliyomo humu (Habari, Matangazo na Maoni) si msimamo wa Binagi Media Group. Mawasiliano 0757 43 26 94 ama binagimediagroup@gmail.com
Habari zetu zimeambatana na matangazo mbalimbali. Hatuwajibiki kumlipa msomaji ama mtazamaji wa matangazo hayo hivyo ni hiari yako kutembelea mtandao huu. Kwa maoni, biashara ama malalamiko yoyote, wasiliana nasi tafadhali.

Kumbuka tunafanya kazi kwa kuzingatia sheria za nchi, kulinda haki za binadamu wote bila ubaguzi wa aina yoyote. Haturuhusu udharirishaji na hatutawajibika kwa makosa utakayoyafanya ikiwemo kutumia maneno ya kuudhi kutoa maoni. Tuna wajibu wa kufuta maoni yako bila kukushirikishana ikiwa yanakinzana na sheria ama kukuzuia kutoa maoni.


Our news is accompanied by various advertisements. We are not responsible for paying the reader or viewer of such advertisements so it is your optional to visit this site. For comments, business or any complaints, please contact us.

Remember we work in accordance with the laws of the country, to protect the rights of all human beings without discrimination of any kind. We do not allow harassment and will not be held responsible for any mistakes you may make, including the use of offensive comments. We have a responsibility to delete your comments without your consent if they are against the law or prevent you from commenting.


Binagi Media Group

S.L.P 265 Mwanza

Simu: +255 (0) 757 43 26 94

Barua Pepe: binagimediagroup@gmail.com

BLOG @BMG BLOG https://www.bmgblog.co.tz/

Facebook @BMG HABARI https://web.facebook.com/bmghabari

Twitter @bmghabari https://twitter.com/bmghabari

Instagram @bmghabari https://www.instagram.com/bmghabari/

PAMOJA DAIMA BMG

No comments:

Powered by Blogger.